Ostajan opas

Onko sinulla tai yritykselläsi tarvetta kääntäjälle tai kielentarkastajalle, mutta palvelun ostaminen ja oikean yhteistyökumppanin löytäminen tuntuu vaikealta? Tämän ostajan oppaan kohtien tarkoitus on jakaa tietoa asioista, joita kielipalveluita ostettaessa on syytä ottaa huomioon.

Miksi valitsisin juuri Teema Translationsin?

 • Tiedät, kenen kanssa asioit. Mitä suuremman käännöstoimiston kanssa olet tekemisissä, sitä nimettömämpää on toiminta. Kuitenkin jokaisella käännöksellä on aina tekijänsä. Me emme halua olla osa käännösalalla liian yleistä nimettömyyden kulttuuria, jossa hyvät ja huonot kääntäjät laitetaan samalle viivalle ja vain hinta ratkaisee. Siksi lupauksemme on: Kun valitset kumppaniksesi Teema Translationsin, saat meiltä aina tilausvahvistuksen, jossa on ilmoitettu tekstisi kääntäjäksi tai kielentarkastajaksi ja tarvittaessa käännöksen tarkastajaksi valittujen henkilöiden nimet. Jos olet tyytyväinen, voit pyytää ensi kerralla samaa kääntäjää ja vinkata löytämästäsi hyvästä kääntäjästä muillekin.
 • Selkeä hinnoittelu. Vilkaisepa hinnastojamme: niiden avulla voit laskea varsin tarkasti jo etukäteen ilman erillistä yhteydenottoa tai tarjouspyyntöä, mitä käännöstyön teettäminen meillä maksaisi. Lopullinen hinta ilmoitetaan tilausvahvistuksessa, mutta hinnoitteluperiaatteemme ovat julkisia ja kaikille näkyvillä verkkosivustollamme.
 • Ostamisen helppous. Olemme tehneet kysytyimmistä tekstityypeistä selkeitä paketteja, joiden kokonaishinta ilmoitetaan hinnastossa. Näet jo etukäteen, mitä esimerkiksi opinnäytetyön tiivistelmän käännös maksaa. Eikä sinun tarvitse tietää, montako sanaa tai merkkiä todistuksessasi on, sillä todistuksen käännös on aina samanhintainen. Helppoa, eikö?
 • Yhteistyön voima. Teema Translations haluaa olla kumppanisi, joka varmistaa, että meidän erikoisalaamme kuuluvat asiat ovat yrityksessäsi kunnossa. Siksi periaatteemme on, että käännöstä tai tarkistettavaa tekstiä hiotaan yhdessä asiakkaan kanssa niin kauan, että molemmat osapuolet ovat tyytyväisiä. Meidät saat kiinni vielä laskun maksamisen jälkeenkin ja asioihin voi aina tarvittaessa palata.

Miten valitsen kääntäjän tai kielentarkastajan?

Kääntäjän tai kielentarkastajan ammattinimikkeitä ei ole suojattu, joten periaatteessa kuka tahansa voi esiintyä kielialan ammattilaisena. Siksi palvelua ostavan on oltava tarkkana väärinkäsitykset ja huijaukset välttääkseen. Tarkista, että valitsemasi kääntäjä tai kielentarkastaja täyttää ainakin seuraavat vaatimukset:

 • Pätevyys. Hyväksi kääntäjäksi tai kielentarkastajaksi voidaan tulla monenlaisen koulutuksen kautta, ja kielitaitokin on voinut karttua käytännön tilanteissa muodollisten opintojen sijasta. Erinomainenkaan käytännön kielitaito ei vielä tarkoita, että henkilö kykenisi toimimaan kääntäjänä tai kielentarkastajana. Siksi epävarmoissa tilanteissa paras tae kielipalveluosaamisesta on koulutus ja yliopistotasoiset opinnot käännösalalta tai jostakin kieliaineesta täydennettyinä jatkuvalla ammattitaidon ylläpitämisellä. Jos taas tarvitset auktorisoidun käännöksen (ks. kohta Tarvitsenko auktorisoidun käännöksen?), silloin ainoa vaihtoehto on auktorisoitu kääntäjä.
 • Kokemus. Vaikka kielitaitoa ja tarvittavaa erikoisalan tuntemustakin löytyisi, sujuvan käännöksen tai kielentarkastuspalvelun tuottaminen kohtuullisessa ajassa on taito, joka opitaan vain käytännön työssä. Kun ostat kielipalvelun alalla jo vuosia toimineelta ammattilaiselta, tiedät, että saat maksamallasi hinnalla käyttöösi hänen koko ammattitaitonsa – kielitaidon, asiaosaamisen, teknisten työkalujen hallinnan ja paljon muuta.
 • Ammattimainen toiminta. Kielipalveluissa ei tunneta kampaamoista tuttuja opiskelijatöitä: vastuullinen ammattilainen ottaa vain toimeksiantoja, joihin hänen aikansa ja taitonsa varmasti riittävät. Hän tuntee alansa erikoiskäytännöt, ymmärtää asiakkaan näkökulmaa ja tarvittaessa opastaa tilanteissa, jotka voivat olla asiakkaalle harvinaisia, mutta jotka hän itse tuntee läpikotaisin. Ongelmien ilmetessä vastuullinen ammattilainen on tavoitettavissa vielä laskun maksamisen jälkeenkin ja tekee kaikkensa ongelman selvittämiseksi.
 • Laillisuus, rehellisyys ja vastuullisuus. Kun valitset kotimaisen kielipalvelualan ammattilaisen, joka ilmoittaa toimitusehdot ja hinnan selkeästi, toimittaa työstä asiallisesti laaditun laskun ja hoitaa veronsa ja sivukulunsa, olet samalla mukana luomassa työtä ja hyvinvointia Suomeen ja Eurooppaan ja pitämässä huolta siitä, että meidän kaikkien yhteinen kielemme saa arvoisensa kohtelun.

Tarvitsenko auktorisoidun käännöksen?

Auktorisoidut eli viralliset eli laillisesti pätevät käännökset ovat kääntämisessä erikoistapauksia, joilla on oma käyttötarkoituksensa. Nyrkkisääntönä on, että jos käännettävän aineiston – esimerkiksi todistuksen – laatija ja käännöksen vastaanottaja ovat molemmat viranomaisia, käännös on yleensä auktorisoitava. Asian voi vielä varmistaa tiedustelemalla käännöksen vastaanottajalta. Toisinaan halutaan auktorisoida myös esimerkiksi työtodistusten käännökset ulkomailla tapahtuvaa työnhakua varten, vaikka käännöksellä ei vielä olisikaan tiedossa selkeää vastaanottajaa. Muunlaisten käännösten auktorisointi on harvinaista.

”Jos tekstin laatija ja käännöksen vastaanottaja ovat molemmat viranomaisia, käännös on yleensä auktorisoitava.”

Kääntäjän ammattinimikettä yleensä ei Suomessa ole mitenkään suojattu, mutta auktorisoidun kääntäjän nimike on. Auktorisoidun käännöksen voi tehdä vain auktorisoitu kääntäjä, joista Opetushallitus ylläpitää omaa rekisteriään. Kannattaa huomata, että auktorisointi koskee vain kääntäjiä ja vain yhtä kieliparia ja -suuntaa kerrallaan; tulkeille tai kielentarkastajille vastaavaa nimikettä ei ole. Auktorisoidut kääntäjät tekevät toki paljon muutakin kuin auktorisoituja käännöksiä ja saattavat joskus toimia myös tulkkeina tai kielentarkastajina, mutta tutkinnon tarkoitus ei ole mitata henkilön tulkkaus- tai kielentarkastusosaamista.

Virallinen kääntäjä ja valantehnyt kielenkääntäjä ovat vanhentuneisiin lainkohtiin perustuvia nimikkeitä. Varsinkin virallisista kääntäjistä puhutaan silti edelleen, sillä auktorisoidun kääntäjän nimike ei ole vielä kokonaan vakiintunut yleiskieliseen käyttöön.

Miten voisin vaikuttaa kääntämisen tai kielentarkastuksen kustannuksiin?

Yksinkertaisia tapoja säästää kustannuksissa on pitää huolta seuraavista asioista:

 • Toimita tekstistä lopullinen versio, johon ei tule korjauksia.
 • Vältä kiirettä, niin et joudu maksamaan kiirelisää.
 • Anna kääntäjän tai kielentarkastajan käyttöön kaikki mahdollinen tausta-aineisto. Tämä nopeuttaa työtä ja parantaa laatua.
 • Toimita teksti tietokoneella käsiteltävässä muodossa, jos se suinkin on mahdollista.
 • Jos tuotat lähtötekstin itse, varmista, että se on selkeä ja ymmärrettävä. Tarvittaessa voit tilata myös käännöstyön pohjaksi tarkoitetulle tekstille kielentarkastuksen.
 • Tilaa käännös- tai kielentarkastustyö asiansa osaavalta ammattilaiselta, niin vältät kalliit virheet ja saman työn teettämisen moneen kertaan.

Miten paljon aikaa käännös- tai kielentarkastustyölle on varattava?

”Varaa aikaa niin paljon kuin mahdollista.”

Lyhyesti: niin paljon kuin mahdollista. Nyrkkisääntönä on, että lyhyenkin tekstin käännös- tai tarkastustyöhön on varattava vähintään kaksi työpäivää. Hyvin lyhyet tekstit, esimerkiksi sloganit, vaativat suhteellisesti eniten aikaa. Ammattikääntäjä ehtii tehdä valmista käännöstä työpäivän kuluessa noin viisi sivua tai 2000 sanaa, ja kielentarkastustyötä tulee valmiiksi enintään 30 sivua. Useimmiten hyvillä kielipalvelualan ammattilaisilla on kuitenkin töitä jonoksi asti, joten uusia toimeksiantoja pääsee aloittamaan vasta, kun entiset on tehty valmiiksi. Ota siis yhteyttä valitsemaasi kielipalvelun tarjoajaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Jos lopullista tekstiä ei vielä ole olemassa, on usein mahdollista varata kielipalvelu myös etukäteen.

Jos kyseessä on auktorisoitu käännös, kääntäjä voi tarvittaessa aloittaa käännöksen tekemisen skannatusta kopiosta, mutta työn voi tehdä valmiiksi vasta sitten, kun nähtäville on toimitettu alkuperäinen asiakirja nimikirjoituksineen ja leimoineen. Jos alkuperäinen asiakirja on postitettava tai toimitettava henkilökohtaisesti, tähänkin on varattava oma aikansa.

Onko lähdetekstin toimittamismuodolla väliä?

Useimmat kääntäjät käyttävät apuvälineenä käännösmuistiohjelmaa, ja myös kielentarkastukset tehdään nykyään yleensä MS Word -tekstinkäsittelyohjelman Jäljitä muutokset (Track Changes) -toiminnolla. Käännösmuistiohjelmat pystyvät käsittelemään kaikkia yleisimpiä tiedostomuotoja. Sen sijaan skannattuja PDF-tiedostoja tai paperilla olevia asiakirjoja ei voi käsitellä tietokoneella ilman muuntamista. Hankalimmat tapaukset on siirrettävä tietokoneelle käytännössä käsin kirjoittamalla, mistä veloitetaan tuntihinnan mukaisesti. Mieti siis tarkkaan, löytyisikö käännettävästä tekstistä tietokoneella käsiteltävää versiota tai voisitko pyytää sellaisen tekstin toimittaneelta taholta.

”Jos mahdollista, toimita aina tietokoneella muokattava teksti.”

Jos kysymyksessä on itse tuottamasi teksti, käännösasioita kannattaa miettiä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Käännetty teksti on yleensä hieman pidempi kuin lähdeteksti, joten sama taitto ei välttämättä toimi suomenkieliselle ja englanninkieliselle esitteelle. Aikaa ja vaivaa säästyy, kun taitossa jätetään mahdollisuus eripituisille otsikoille ja leipätekstien pitenemiselle tai lyhenemiselle.

Paperilla olevien tekstien kielentarkastus on hieman helpompaa kuin kääntäminen, mutta kokemus on osoittanut, että tietokoneella tehdyistä korjausmerkinnöistä saa helpommin selvää kuin käsin kirjoitetuista.

Toinen huomioitava seikka on tekstin lopullisuus. Kääntäjälle tai kielentarkastajalle toimitettavan tekstin kannattaa olla mahdollisimman lopullinen versio, sillä kaikki lisämuutokset lähtötekstiin tarkoittavat ylimääräistä työtä, josta on veloitettava.

Mitä muuta kääntäjä tarvitsee kuin lähdetekstin?

Lyhyesti: kaiken mahdollisen avun. Jos tiedossasi on aihepiiriä koskevia sanastoja, termitietokantoja, lähdemateriaaleja tai aiemmin käännettyjä tekstejä, kerro niistä kääntäjälle heti käännöstä tilatessa. Kerro myös, jos jokin osa tekstistä perustuu johonkin toiseen tekstiin, joka on mahdollisesti käännetty jo aiemmin. Nämä kaikki auttavat kääntäjää esimerkiksi oikeiden termivastineiden valinnassa ja ylipäätään asian ymmärtämisessä.

Mikä on käännösmuistityökalu? Tarkoittaako se konekääntämistä?

Käännösmuistityökalut ovat tietokoneella käytettäviä kääntäjän apuvälineitä. Niistä yleisin on SDL Trados eri versioineen, ja muita vastaavia ovat esimerkiksi MemoQ, Wordfast ja Transit. Periaatteessa ne kaikki ovat hakukoneita, joiden avulla kääntäjä voi tehdä nopeita hakuja aiemmin itse kääntämistään tai jonkun toisen kääntämistä tiedostoista. Lisäksi käännösmuistityökalu osaa yleensä muotoilla kohdetekstin automaattisesti lähdetekstiä vastaavaksi. Käännösmuistityökalun haun pohjana olevia konekielisiä tiedostoja eli ns. käännösmuisteja on myös mahdollista siirtää kääntäjältä toiselle.

”Käännösmuistityökalu on ennen kaikkea laadunvarmistuksen apuväline.”

Hyvin monet asiatekstinkääntäjät käyttävät käännösmuistityökaluja, sillä ne helpottavat tekstien teknistä käsittelyä ja osaavat laskea käännettäviä sanamääriä tavanomaisia tekstinkäsittelyohjelmia näppärämmin. Useimmissa käännösmuistiohjelmissa on nykyään jonkinlainen konekäännintä hyödyntävä liitännäinen. Se on kuitenkin vain yksi apuväline muiden joukossa, ja paljon enemmän kääntäjät hyödyntävät ohjelmien erilaisia konkordanssihakuominaisuuksia, mikä auttaa kääntämään termit ja sloganit aina samalla tavoin.

Käännösmuistityökalun käyttäminen ei siis tarkoita konekääntämistä. Nämä työkalut ovat ennen kaikkea laadunvarmistuksen apuvälineitä, joilla varmistetaan, että muotoilut täsmäävät, numerot eivät muutu toisiksi ja aiemmin käännetyt kohdat ilmaistaan samoilla sanoilla myös jatkossa.

Miksi puhelimessa saamani hinta-arvio ei pitänytkään paikkaansa?

”Puhelimessa voi antaa vain erittäin karkean hinta-arvion.”

Käännös- ja korjauslukupalveluissa ollaan tekemisissä kirjoitettujen tekstien kanssa, ja siksi hinta-arvioiden tekeminen on erittäin vaikeaa, jos teksti ei ole nähtävillä. Esimerkiksi ”yksi sivu” saattaa sanamääränsä ja työläytensä puolesta tarkoittaa lähes mitä vain muutamasta helposta virkkeestä satoihin sanoihin tiivistä erikoiskieltä. Puhelimessa voi siis antaa vain erittäin karkean hinta-arvion. Tarkan hintatiedon saadaksesi ota yhteyttä sähköpostilla ja liitä mukaan ainakin näyte tekstistä tai mieluiten koko teksti. Lopullisen hinnan näet tilausvahvistuksesta, joka lähetetään sinulle ennen työn aloittamista.

Voiko luottamuksellinen tekstini levitä ulkopuolisten tietoon kääntäjän tai kielentarkastajan kautta?

Ammattimaisesti toimiva kääntäjä tai kielentarkastaja ei milloinkaan käytä omaksi hyödykseen tai levitä eteenpäin toimeksiantojen kautta saamiaan tietoja. Tämä kielletään Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton Hyvää kääntämistapaa koskevissa ohjeissa, joita myös Teema Translations on sitoutunut noudattamaan.

Tilasin käännöksen, mutta siinä on virheitä. Mistä löytäisin paremman kääntäjän?

Jos olet ostanut käännöksen, mutta et ole lopputulokseen tyytyväinen, syitä voi olla kaksi. Ensimmäinen mahdollinen syy on, että kääntäjänä esiintynyt henkilö ei ole ammattimaisesti toimiva kääntäjä. Katso kohta Miten valitsen kääntäjän tai kielentarkastajan?

Toinen mahdollinen syy on, että kääntäjän ja työn tilaajan yhteistyössä on ollut puutteita. Kannattaa muistaa, että kääntäjä on nimenomaan kielen ammattilainen. Yksikään kääntäjä ei hallitse maailman kaikkia erikoisaloja, ja asiakkaalla saattaa olla omasta alastaan tietoa, jota kääntäjän on erittäin vaikea löytää omin päin. Siksi kannattaa varmistaa jo käännöksen tilaamisvaiheessa, että kääntäjä saa käyttöönsä kaikki mahdolliset lähdemateriaalit, sanastot ja aiemmin käännetyt aineistot ja että hänen työn kuluessa esittämiinsä kysymyksiinsä vastataan.

Kääntäjän lähettämä ensimmäinen käännösversio ei ole välttämättä tarkoitettu lopulliseksi, vaan hän saattaa odottaa substanssiosaajan eli asiakkaan tekevän siihen korjauksia. Tämä kääntäjän pitäisi myös selkeästi mainita. Käännöstä voi olla tarpeen hioa puolin ja toisin varsinkin silloin, kun kyseessä on tärkeä teksti, joka on tarkoitettu esimerkiksi painettavaksi esitteeksi. Parhaaseen lopputulokseen päästään aina kääntäjän ja asiakkaan välisellä keskustelevalla yhteistyöllä.

Miksi tilaisin suomi–englanti-käännöksen suomenkieliseltä kääntäjältä?

On totta, että yleensä ihanteena pidetään kääntämistä omaan äidinkieleen päin. Jos olet löytänyt hyvin suomea osaavan, äidinkielenään englantia puhuvan kääntäjän, jolla on aikaa ottaa toimeksiantosi vastaan ennen ensi vuoden juhannusta, onnittele itseäsi! Tällaisia kääntäjiä on käytettävissä vain murto-osaan kaikesta suomi­–englanti-käännöstarpeesta.

”Englantia äidinkielenään puhuvia suomi–englanti-kääntäjiä on käytettävissä vain murto-osaan kaikesta käännöstarpeesta.”

Todellisuudessa suomi on vaikea ja harvinainen kieli, jonka syvälliseen opiskeluun harva englantia äidinkielenään puhuva haluaa perehtyä – eivätkä edes kaikki suomea osaavat halua tai pysty toimimaan kääntäjinä. Useimmat suomi–englanti-kääntäjät ovatkin englantia erinomaisesti taitavia suomalaisia, jotka tarkistavat käännöstensä virheettömyyden englantia äidinkielenään puhuvan henkilön avustuksella. Kannattaa pitää mielessä, että useimpia englanninkielisiä tekstejäkään ei ole tarkoitettu ensisijaisesti amerikkalaisten tai brittien luettavaksi, ja englantia vieraana kielenä opiskellut voi kirjoittaa toisten ei-äidinkielisten näkökulmasta ymmärrettävämmin kuin natiivi.