Tunne kääntäjäsi!

Olen työskennellyt kääntäjänä täysipäiväisesti vuodesta 2007, ja perustin edellisen yritykseni vuonna 2008. Kuuden ja puolen toimintavuoden aikana ehdin kääntää tuhansia sivuja tekstiä suomesta englanniksi ja englannista suomeksi, tehdä kielentarkastuksia kymmenille suomen- ja englanninkielisille teksteille, konsultoida asiakkaita kieleen ja kulttuuriin liittyvissä kysymyksissä ja niin edelleen. Kysyntää riittää edelleen päivästä päivään.

Miksi sitten kotisivustoni Referenssit-sivulla mainitaan niin vähän töitä? Vastaus on yksinkertainen: minulla ei ole lupa kertoa, mitä olen tehnyt.

Valtaosa töistäni on ollut alihankintaa suuremmille käännöstoimistoille. Näistä töistä loppuasiakkaalle näkyy vain käännöstoimiston nimi, eikä kääntäjällä ole oikeutta mainostaa töitä ominaan. Kääntäjä luovuttaa työnsä yhteydessä käännöstä koskevan tekijänoikeudet omalle asiakkaalleen eli käännöstoimistolle.

Kirjallisuuskäännöksissä käytäntönä on, että kääntäjän nimi on aina kirjassa näkyvillä, ja toisinaan kuuluisan suomentajan nimi on jopa myyntivaltti näytelmälle tai runokokoelmalle. Sen sijaan asiatekstipuolella kääntäjien nimien esiintuominen ei ole aivan yksinkertainen asia. Ensinnäkin asiateksteissä huomio on luonnollisesti tekstin sisällössä, ei sen laatijassa. Hyvin usein alkuperäistekstin kirjoittajaakaan ei ole mainittu, joten miksi kääntäjän nimi pitäisi tuoda esiin?

Tärkeämpi syy kuitenkin on, että alihankintatöissä asiakkaalle päin halutaan näkyvän vain työn loppuasiakkaalle myyneen toimiston nimi. Jos asiakas on työhön tyytyväinen, hän toivottavasti palaa jatkossakin saman toimiston asiakkaaksi – vaikka toimistolla ei olekaan mitään velvoitetta antaa saman asiakkaan seuraavaa työtä samalle, tehtävästä aiemmin hyvin suoriutuneelle kääntäjälle.

Näin kääntäjien näkymättömyyttä ja nimettömyyttä usein perustellaan, mutta kumpaankin perusteluun on mielestäni syytä suhtautua kriittisesti. Ensinnäkin on yksi asia jättää kääntäjän nimi pois tekstin lopullisesta julkaisusta ja toinen asia salata se kokonaan työn ostaneelta asiakkaalta.

Toinen perustelu näyttää paljastavan vakavamman ongelman siinä, miten käännösala tällä hetkellä toimii. Suuret käännöstoimistot pimittävät kääntäjien nimiä, sillä ne pelkäävät, että kääntäjien nimien julkistaminen saisi heidän asiakkaansa ottamaan yhteyttä suoraan kääntäjiin ja jättäisi toimiston nuolemaan näppejään. Alihankkijakääntäjänä minun on kysyttävä: mitäs pelkäämisen aihetta siinä on? Jos käännöstoimisto todella tuottaa työhön lisäarvoa, silloinhan asiakas valitsee ilman muuta asioinnin toimiston välityksellä. Mutta jos koettua lisäarvoa ei ole, silloin sitä on luotava keinotekoisesti – vaikka sitten tekemällä asiakkaiden ja käännöstyön tosiasiassa tuottavien kääntäjien välinen yhteydenpito mahdollisimman hankalaksi.

Kun on kyse monikielisestä projektista, joka on aivan liian suuri yhden tai muutaman kääntäjän omin päin hallittavaksi, projektinhallinnasta huolehtivasta käännöstoimistoista on selkeää etua. Jotkut kääntäjät tekevät mielellään pelkkää alihankintaa. Silloin voi keskittyä lähes kokonaan kääntämiseen ja käyttää mahdollisimman vähän panoksia markkinointiin, asiakaspalveluun, projektinhallintaan ja muuhun sellaiseen.

Alihankintaketjun pidentyminen ei kuitenkaan aina toimi asiakkaan eduksi. Ylimääräinen välikäsi johtaa loppuasiakkaan maksamien palkkioiden kasvamiseen ja toisaalta kääntäjän palkkion pienemiseen. Lisäksi katteestaan huolehtiva toimisto valitsee aina pienintä palkkiota pyytävät kääntäjät heidän työnsä laadusta riippumatta. Näin on jouduttu tilanteeseen, jossa erinomaiset ja työstään ihan kohtuullisesti suoriutuvat kääntäjät ovat samalla viivalla ja vain hinta ratkaisee.

Teema Translations haluaa toimia eri tavoin. Me emme pimitä kääntäjien ja kielentarkastajien nimiä asiakkailta. Kun tilaat kielipalvelusi meiltä, saat aina tilausvahvistuksen, jossa on mainittu työhön valitun kääntäjän tai kielentarkastajan (ja tarvittaessa korjauslukijan) nimi. Jos olet asiakkaana tyytyväinen lopputulokseen ja haluatkin sopia seuraavasta työstäsi suoraan kääntäjän kanssa, se on meidän näkökulmastamme täysin hyväksyttävää.

Käännöspalkkiot laskevat koko ajan. Mielestämme maailmassa ei kuitenkaan ole liikaa kääntäjiä, vaan liikaa rakenteita, jotka estävät käännöksiä tarvitsevia asiakkaita ostamasta niitä, ja liikaa käännöstoimistoja, jotka tuottavat perimiinsä taksoihin nähden liian vähän lisäarvoa. Kielipalveluita pidetään kalliina ja niiden ostamista vaikeana, jolloin käännöstöitä on yksinkertaisesti paljon vähemmän kuin käännöstarvetta olisi.

Yksi pieni tapa yrittää kääntää tämä kehitys on nostaa esiin hyvien kääntäjien nimet. Tässä tarvitsemme myös loppuasiakkaiden apua. Siispä vetoomus kaikille käännösten ostajille: Vaadi laatua – vaadi työsi tehneen kääntäjän nimi näkyviin! Älä anna nimettömyyden hämätä, vaan tunne kääntäjäsi!